Články

Mar 12, 2019

Exekúcie verzus dohody o zrážkach zo mzdy

Mnoho zamestnávateľov musí v dôsledku splatných peňažných záväzkov zamestnanca vykonávať zo zamestnancovej mzdy zrážky a takto zrazenú časť mzdy odviesť zamestnancovmu veriteľovi.…
Feb 17, 2019

Novinky v oblasti ochranných známok

Majiteľov ochranných známok a osoby, ktoré majú záujem registrovať ochrannú známku upozorňujeme, že dňa 14.01.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 506/2009 Z.…
Jan 14, 2019

Zákaz uložiť zamestnancovi povinnosť mlčanlivosti o pracovných podmienkach

Dňa 01.01.2019 nadobudla účinnosť novela č. 376/2018 Z.z., ktorou zákonodarca okrem iného doplnil do znenia Zákonníka práce nové ustanovenie § 13 ods.…
Jan 14, 2019

Nová povinnosť zamestnávateľa nahlasovať voľné pracovné miesta

Odo dňa 01.01.2019 sú zamestnávatelia povinní v prípade, ak majú voľné pracovné miesto, dané pracovné miesto nahlásiť úradu práce, sociálnych vecí a…
Jan 14, 2019

Čo je kryptomena a akú právnu povahu má?

Kryptomeny predstavujú úplne novú a jedinečnú hodnotu, s existenciou ktorej sa momentálne snažia vysporiadať nielen jednotlivci, ale aj podnikatelia. Z doterajších štatistík…
Dec 14, 2018

Zmeškanie 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie nebude vždy dôvodom na odstúpenie pre spotrebiteľa

Pravidlo, že každá reklamácia zo strany spotrebiteľa musí byť vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, je notoricky známe. Táto lehota…
Oct 31, 2018

JUDr. Lenka Katríková pre Biznisklub.sk: Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady

JUDr. Lenka Katríková poskytuje pravidelne svoje odborné rady periodiku Biznisklub.sk, tentokrát sa venuje téme reklamačných poriadkov a zodpovednosti za vady. Lenka vo…
Oct 10, 2018

Registrácia konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Radi by sme Vás informovali o nedávnom významnom vývoji legislatívy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v Slovenskej republike. V tejto…
Sep 28, 2018

Novela Katastrálneho zákona

Dňa 1.10.2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam…

Kariéra v STENTORS?

INFO

Stentors advokátska kancelária s.r.o.
IČO: 51757184
IČ DPH: SK2120769409
Obchodný register Okr. súdu BA I
Oddiel: Sro
Vložka číslo:  128747/B

 

Podmienky ochrany súkromia

Informačná povinnosť

Kontakt

Stentors 2018 © All Rights Reserved