Články

Feb 23, 2021

Aké zmeny prinesie novela Zákonníka práce účinná od 1. marca 2021?

Novela zákonníka práce prináša niekoľko zaujímavých zmien reflektujúcich aj aktuálnu situáciu. Počas pandémie COVID_19, najmä v jej počiatku, sa napríklad ako problematický…
Feb 02, 2021

Na čo si dávať pozor pri podávaní návrhu do obchodného registra?

Určite ste zachytili poslednú veľkú novelu Obchodného zákonníka, ktorá bola prijatá ešte v roku 2019. Viacero dotknutých zmien sa týka práve obchodného…
Jan 28, 2021

Zvažujete registrovať ochrannú známku? Teraz sa to oplatí!

Ak ste niekedy zamýšľali ochrániť svoje logo, označenie alebo názov, ktorý používate pri svojom podnikaní a registrovať ho ako ochrannú známku, tak…
Jan 14, 2021

Čo je služba informačnej spoločnosti?

V súčasnom rozmachu technologického vývoja ste sa už určite stretli so slovným spojením „služba informačnej spoločnosti“, ktorý sa objavuje aj vo viacerých…
Nov 11, 2020

Na koho sa vzťahujú výnimky zo zákazu vstupu na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa v zmysle najnovších vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR?

Z dôvodu zabezpečenia ochrany života a zdravia a zamedzeniu nekontrolovateľného šírenia ochorenia COVID-19 prijal Úrad verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 9.11.2020…
Sep 22, 2020

Nové opatrenia na pomoc podnikateľskému prostrediu - dočasná ochrana životaschopných podnikov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo návrh zákona, ktorým sa navrhuje zaviesť právnu úpravu inštitútu dočasnej ochrany životaschopných podnikov. Zámerom Ministerstva spravodlivosti je…
Sep 17, 2020

Ochranná známka? Uistite sa, že má zápisnú spôsobilosť!

Máte záujem zapísať svoje označenie ako ochrannú známku a tým získať ochranu voči jej neoprávnenému požívaniu zo strany konkurencie? Vyvarujte sa v …
May 07, 2020

Nová regulácia vo vzťahu k distribútorom zdravotníckych pomôcok

Dňom 26.5.2020 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach (ďalej len „Nariadenie“). Dovtedy…
Apr 26, 2020

Elektronický podpis. Môžem podpisovať a vykonávať úkony elektronicky?

Súčasná situácia spôsobená šírením choroby COVID 19 vyžaduje predovšetkým v podnikateľskej sfére rýchlu a efektívnu adaptáciu na online prostredie. Uvedené prináša potrebu…

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved