Články

Nové sumy stravného od 1.5.2022

Napísal(a) Mgr. Dagmar Gmitterová

V zmysle § 152 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Uvedenú povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Zamestnávateľovi nevzniká povinnosť zabezpečiť stravovanie voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny, a voči zamestnancom, ktorým poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie. Na základe výberu zamestnanca Zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancovi stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytuje zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie.

V súlade s § 152 ods. 3 Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Prostredníctvom opatrenia č. 116/2022 Z. z.  sa sumy stravného menia a zvyšujú sa na sumu 6 € od 1.5.2022, zamestnávateľ prispieva na stravovanie nasledovne v sume:

 • najmenej 55 % ceny jedla,
 • najviac však na každé jedlo do sumy 55 % uvedeného stravného, t. j. najviac 3,30 €.

Od 1. 5. 2022 sa minimálna hodnota stravovacej poukážky zvyšuje z 3,83 € na 4,50 €. Minimálny príspevok zamestnávateľa na stravovaciu poukážku alebo príspevok na stravovanie je tým pádom 2,48 €.

Z pohľadu daní a odvodov neexistuje rozdiel medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravovacou poukážkou. Pri oboch formách platí, že do sumy 3,30 € je suma finančného príspevku na stravovanie aj stravovacej poukážky u zamestnanca oslobodená od dane z príjmov. Od dane je oslobodený aj príspevok zo sociálneho fondu. Suma, ktorá bude nad túto hranicu, t. j. nad 3,30 € (okrem príspevku zo sociálneho fondu), sa u zamestnanca zdaní ako súčasť mzdy a zaplatia sa z nej aj odvody.

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

 • Pon-Pia
 • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
 • +421 2 3333 8888
 • office@stentors.eu
 • Slovenská republika

PRAHA

 • Pon-Pia
 • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
 • +420 296 226 811
 • vlachova@advokatpraha.cz
 • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved