Ocenenia

LEGAL 500

Slovensko 2022

 • Bankovníctvo a financovanie (Tier 4)

  Tím Stentors má okrem iného skúsenosti so syndikovanými úvermi, transakciami financovania s využitím pákového efektu a reštrukturalizáciou úverov. Medzi klientov patria slovenské bankové domy, lízingové spoločnosti a finančné inštitúcie, ako aj veritelia a fondy rizikového kapitálu, developeri a stavebné spoločnosti. Vedúcim tímu je Michal Hulena.

  Zodpovedný partner: Michal Hulena

  Ďalší kľúčoví právnici: Erik Schváb; Andrea Obuchová

  Referencie:
  "Jedinečnosť advokátov Stentors spočíva v ich vynikajúcej znalosti praxe v oblasti bankovníctva, financií a kapitálových trhov v kombinácii s nevyčerpateľnými skúsenosťami z reálneho prostredia. Vďaka presnosti poskytovania potrebných právnych informácií si ich opakovane vyberáme, pretože sú to ľudia, na ktorých sa môžeme spoľahnúť."
  "Podľa môjho názoru jedna z najlepších advokátskych kancelárií na Slovensku."
  "Michal Hulena - erudovaný partner s praktickým prístupom. Erik Schváb - veľmi talentovaný advokát!! Andrea Obuchová - veľmi talentovaná právnička!!!"

 • Obchodné spoločnosti a M&A (Tier 3)

  Advokátska kancelária Stentors má rôznorodú prax, o čom svedčí aj skutočnosť, že poskytuje klientom poradenstvo pri zakladaní spoločností, fúziách a akvizíciách, podnikov a reštrukturalizáciách. 'Vynikajúci advokát' Michal Hulena vedie tím spolu s Petrom Neštepným, ktorého 'postrehy a rady sú neoceniteľné', a Vladimírom Kordošom. Ďalším kľúčovým menom v praxi je právnička Andrea Obuchová, ktorej odbornosť v oblasti korporátnych záležitostí a fúzií a akvizícií dopĺňajú skúsenosti s akvizičnými finančnými transakciami a realitnými projektmi.

  Zodpovední partneri: Peter Neštepný; Michal Hulena; Vladimír Kordoš

  Ďalší kľúčoví právnici: Erik Schvab; Andrea Obuchová – Rising star

  Referencie:
  "So spoločnosťou Stentors spolupracujeme od jej vzniku a s jej službami sme veľmi spokojní. V posledných rokoch sme využívali len služby spoločnosti Stentors, pretože spĺňajú všetky naše požiadavky, ktoré máme na právneho poradcu.”
  "Spolupracujeme najmä s Vladimírom Kordošom. Vladimír reaguje na naše e-maily okamžite, jasne a stručne.
  "Sú dôveryhodným zdrojom spoľahlivých, rozumných rád a praktického riadenia obchodov. Právny tím spoločnosti Stentors považujem za efektívny, inteligentný s osobným postojom ku klientovi. Partneri, právnici, spolupracovníci a ich podporný tím v spoločnosti Stentors sú veľmi dostupní, prívetiví a ľahko sa s nimi rokuje. Poskytujú praktické rady v užívateľsky prívetivej forme a my máme istotu, že v pozadí netikajú stopky, ktoré by nám navyšovali sumy na faktúrach.”

 • Pracovné právo (Tier 3)

  Široké odborné znalosti tímu Stentors zahŕňajú služby v oblasti prijímania nových zamestnancov, interných predpisov a smerníc, individuálnych a kolektívnych pracovných zmlúv a hromadných prepúšťaní. Osobitnou devízou kancelárie je riadenie spoločností a pomoc pri cezhraničnom vysielaní zamestnancov, ako aj implementácia nariadenia GDPR. Rozšírená oblasť poskytovania právnych služieb zahŕňa aj rady týkajúce sa zlepšovania pracovného prostredia, najmä riešenia diskriminácie, obťažovania, rovnosti a rozmanitosti. Vedúci partner Peter Neštepný poskytuje služby pre klientov, ako sú fyzické osoby, stredne veľkí zamestnávatelia, ale aj nadnárodné korporácie na Slovensku.

  Zodpovední partner: Peter Neštepný

  Ďalší kľúčoví právnici: Lenka Tomanová, Michal Hulena

  Referencie:
  "Výnimočná úroveň služieb. Veľmi pragmatické a obchodné poradenstvo. Skutočne im záleží na tom, aby sa vec vyriešila čo najlepšie pre nás.”
  "Michal Hulena, jeden z partnerov - profesionálny, ústretový a dobre chápe vaše potreby. Lenka Tomanová – s Lenkinou prácou a pomocou sme veľmi spokojní. Je efektívna, starostlivá, rýchla a veľmi zodpovedná. Čokoľvek sľúbila, to aj splnila. Určite ju budeme odporúčať. Veľké šťastie, že sme ju mali za právničku.”
  "Profesionalita, rýchla reakcia a dosiahnuteľnosť, hlboké znalosti.”

 • Nehnuteľnosti a stavebné projekty (Tier 4)

  Spoločnosť Stentors poskytuje služby pre klientov v otázkach akvizícií, predajov a prenájmu. Okrem toho pomáha klientom aj pri správe ich portfólií nehnuteľností a vymáhaní pohľadávok na súde, ako aj pri záležitostiach financovania a refinancovania. Stentors advokátska kancelária tiež podporuje klientov v procesoch verejného obstarávania súvisiacich s nehnuteľnosťami. Prax spoločne vedú Vladimír Kordoš a Michal Hulena.

  Zodpovední partneri: Vladimír Kordoš; Michal Hulena

  Ďalší kľúčoví právnici: Erik Schvab; Andrea Obuchová

  Referencie:

  "Michal Hulena s nami skvele spolupracuje a odbúrava stres z každej situácie. Aktívne nám radí, aby sme dosiahli najlepší výsledok našich obchodov, projektov alebo akejkoľvek situácie. Erik Schváb, advokát - Je neuveriteľne komerčný a do centra všetkého kladie obchodné záujmy. Dôverujeme mu, že pre nás dosiahne tie najlepšie výsledky a výstupy. Andrea Obuchová, - Je profesionálna, pohotová a predovšetkým zapálená pre váš projekt. Na jej osobný a starostlivý prístup sa nikdy nezabudne.”
  "Michal Hulena - erudovaný partner s praktickým prístupom. Erik Šváb a Andrea Obuchová - veľmi talentovaní právnici.”

 • Projekty a energetické právo (Tier 2)

  Spoločnosť Stentors je aktívna najmä v oblasti energetických projektov vrátane projektov týkajúcich sa výroby a distribúcie energie, ale aj projektov v oblasti alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie. V oblasti odpadového hospodárstva poskytuje služby pre klientov, ako sú výrobcovia špeciálnych výrobkov (podľa zákona o odpadoch) a organizácie zastupujúce výrobcov. Odborník na energetiku Vladimír Kordoš vedie tím spoločne s Michalom Hulenom.

  Zodpovední partneri: Vladimír Kordoš; Michal Hulena

  Ďalší kľúčoví právnici: Erik Schvab; Andrea Obuchová

  Referencie:

  "Tím môže ponúknuť odborné znalosti z viacerých odvetví. Vykazuje vynikajúce komunikačné schopnosti s klientmi a včas reaguje na ich pokyny.”
  "Michal Hulena – Reaguje promptne, venuje pozornosť detailom, je kompetentný a profesionálny, d prístupom, ktorý umožňuje prekonávať prekážky.”
  "Erik Schváb poskytuje veľmi pokojné, jasné a pragmatické rady. Rokovanie s Erikom je tak jasné a užitočné, ako sa len dá dúfať a očakávať.”

awards

Slovensko 2021

 • Bankovníctvo a financovanie (Tier 4)

  Tím pod vedením Michala Hulenu si získal silné renomé na komerčných trhoch, a to regionálne aj medzinárodne. Niektorí z najväčších správcov aktív, investičných fondov, bánk, developerov nehnuteľností a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v strednej Európe sa obracajú na tento tím so žiadosťou o radu v oblasti úverových transakcií a financovania akvizícií. Nedávne začlenenie spoločnosti do skupiny Parlex posilňuje jej medzinárodný význam a v súčasnosti už Stentors prevádzkuje aj kanceláriu v Českej republike pod vedením Petry Vlachovej.

  Zodpovedný partner: Michal Hulena

  Ďalší zodpovedný partner: Petra Vlachová

  Referencie:
  ‘Stentors sú mladý, ale ambiciózny a sústredený tím zložený zo skúsených partnerov a kvalifikovaných koncipientov. Majú vynikajúce znalosti v oblasti práva v bankovníctve a financovaní na Slovensku. ‘
  ‘Stentors sú mladý, ale ambiciózny a sústredený tím zložený zo skúsených partnerov a kvalifikovaných koncipientov. Majú vynikajúce znalosti v oblasti práva v bankovníctve a financovaní na Slovensku. ‘

 • Obchodné spoločnosti a M&A (Tier 4)

  Stentors naďalej posilňuje svoju pozíciu lokálne aj v širšom regióne strednej a východnej Európy a jeho nedávne začlenenie do skupiny Parlex posilnilo jeho medzinárodnú oporu. Tím poskytuje poradenstvo širokému spektru domácich a medzinárodných klientov v zdravotníctve, IT, automobilovom, energetickom a stavebnom priemysle v oblasti fúzií a akvizícií, odpredaja a podnikového manažmentu. Tento tým spoločne vedú Michal Hulena a Peter Neštepný.

  Zodpovední partneri: Peter Neštepný; Michal Hulena

  Referencie:
  ‘S ich prácou sme veľmi spokojní. Vyhovuje nám, že je to menšia advokátska kancelária, kde si nás skutočne ako klienta vážia a robia všetko pre to, aby v každom prípade splnili naše požiadavky. Skvelá cena a výkon.‘
  ‘Sme mimoriadne spokojní s prácou tímu Stentors, skutočne nám pomáhajú dosiahnuť náš cieľ.‘

 • Pracovné právo (Tier 3)

  Začlenenie Stentors do skupiny Parlex Group, siete 28 nezávislých európskych advokátskych spoločností, posilňuje reputáciu firmy ako poskytovateľa právnych služieb v oblasti pracovného práva pre nadnárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku. Tím rieši záležitosti týkajúce sa GDPR a prevodov TUPE po cezhraničných fúziách, ako aj citlivých sporoch a žalobách o nespravodlivé prepustenie. Do množstva prípadov je zahrnutý aj mandát všeobecného poradcu a poradcu pre zamestnávateľov v súvislosti s aktuálnymi opatreniami počas pandémie Covid-19. V čele tímu je Peter Neštepný, ktorý poskytuje poradenstvo rade MSP a medzinárodným obchodným subjektom.

  Zodpovední partneri: Peter Neštepný

  Referencie:
  ‘Profesionálny tím, ktorý je schopný pokryť rôzne právne témy vďaka odborníkom z rôznych právnych oblastí.‘
  ‘Moja kontaktná osoba, jeden z partnerov, je vždy zastihnuteľný a schopný poskytnúť potrebnú podporu. Veľmi flexibilný pri poskytovaní právneho poradenstva z rôznych oblastí a tiež pri zastupovaní alebo obrane našich záujmov počas stretnutí s protistranami.‘

 • Nehnuteľnosti a stavebné projekty (Tier 4)

  Tím Stentors pravidelne čelí výzvam v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti rozvoja priemyselných parkov a nehnuteľností, logistických transakcií a akvizícií súkromnými investormi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, či výrobcami. Tím spoločne úspešne vedú Vladimír Kordoš a Michal Hulena.

  Zodpovední partneri: Vladimír Kordoš; Michal Hulena

awards

Slovensko 2020

 • Bankovníctvo a financovanie (Tier 4)

  Stentors zastupuje pri financovaní transakcií veriteľov aj dlžníkov;  medzi ich klientov patria slovenské banky, leasingové spoločnosti, rôzne finančné inštitúcie, Venture Capital fondy, developerské spoločnosti a korporácie. Tím advokátov v Stentors ponúka rozsiahle skúsenosti v oblasti syndikovaného financovania a taktiež skúsenosti s projektovým financovaním. Regulačný rámec podnikania, reštrukturalizácie a leveraged financovanie sú tak isto súčasťou portfólia tohto  ‘veľmi dobre riadeného a organizovaného tímu‘. Zodpovedný partner Michal Hulena má bohaté skúsenosti so syndikovaným financovaním, projektovým financovaním, leveraged financovaním a komplexnými projektami reštrukturalizácie úverov.

  Zodpovedný partner: Michal Hulena

  Referencie:
  ‘Stentors je mladý tím, ktorý je ale veľmi kvalifikovaný a má nesmierne pozitívny a angažovaný prístup.‘
  ‘Tím je pripravený riešiť požiadavky klientov veľmi efektívne a načas.‘
  ‘Michal Hulena je veľmi skúsený a orientovaný v danej oblasti.‘
  ‘Michal Hulena je vždy veľmi slušný, ale asertívny.‘

 • Obchodné spoločnosti a M&A (Tier 5)

  Stentors poskytuje ‘podrobné, zrozumiteľné a hlavne rýchle‘ poradenstvo. ‘Veľmi dobre riadený a organizovaný tím‘, ktorý vedú Peter Neštepný a Michal Hulena, pracuje na celom rade  korporátnych mandátov, zlúčeniach a akvizíciách, a to hlavne v oblasti zdravotníctva a práva nehnuteľnosti. Tím sa venuje cezhraničným fúziám,  spoločným podnikom (JVs), reštrukturalizáciám a správe a riadeniu spoločností.

  Zodpovední partneri: Peter Neštepný; Michal Hulena

  Referencie:
  ‘Mladý ambiciózny tím, ktorý preukázal všetky požadované kvality; zameranie sa na potreby klienta, flexibilitu, odhodlanie a  rozsiahle know-how.‘
  ‘Tím nás dokázal rýchlo a veľmi kvalitne podporiť ako po stránke projektového manažmentu, tak aj pripravenou dokumentáciou.‘
  ‘Vladimír Kordoš je kedykoľvek k dispozícii , poskytuje nám dobre štruktúrované, podrobné a zrozumiteľné rady.‘

 • Pracovné právo (Tier 3)

  Medzi klientov Stentors v oblasti pracovného práva, ako napríklad v otázkach interných regulácii, rozviazaní pracovných pomerov, individuálnych aj kolektívnych pracovných vzťahov alebo v otázkach ochrany osobných údajov, patria nadnárodné korporácie pôsobiace na Slovensku ale aj slovenské spoločnosti. Peter Neštepný je klientami veľmi odporúčaný.

  Hlavný zodpovedný: Peter Neštepný

  Referencie:
  ‘Oceňujem, že odpovede Petra Neštepného vždy pokrývajú jadro problému a že je pripravený vžiť sa do pozície svojho klienta, jeho riešenia sú užitočné a uskutočniteľné.‘
  ‘Stentors tím má vynikajúce znalosti v oblasti, v ktorej podnikám, nielen v lokálnom ponímaní, ale aj v strednej Európe.‘
  ‘Peter Neštepný si veľmi rýchlo naštuduje nové zadanie a prináša efektívne riešenia.‘

 • Nehnuteľnosti a stavebné projekty (Tier 4)

  Stentors poskytuje právne poradenstvo pri stavebných projektoch, developerom, pri predaji aj akvizíciách, tak isto pri lízingoch a prenájmoch. Tím má skúsenosti aj so správou majetku a s projektami v zdravotníckom sektore.

  Zodpovední partneri: Vladimír Kordoš; Michal Hulena

  Referencie:
  ‘Rád by som zdôraznil osobný prístup, rýchle reakcie a znalosti v oblasti zdravotníctva.‘
  ‘Michal Hulena má skvelý obchodný prístup v kombinácii s dlhoročnou praxou.‘

awards

IFLR1000

Slovensko 2022

 • Bankovníctvo a financovanie

  "Stentors advokátska kancelária sro je vzorom integrity, profesionality a úrovne. Tím tvoria špičkoví právnici, ktorí rozumejú komplexným požiadavkám sveta nášho odvetvia - a našim cieľom v ňom."

 • M&A

  "Vysoká úroveň profesionality členov tímu; veľmi dobrá reakčná doba; priateľský, ale veľmi slušný prístup ku klientom."

  "Flexibilita, profesionalita."

 • Project Development

  "Profesionálny a individuálny prístup - priateľská a rýchla komunikácia - pri spolupráci s touto firmou sme nemali žiadne problémy a s prácou, ktorú vykonali, sme mimoriadne spokojní."

  "Oddaný, vysoko skúsený tím, ktorý využíva silné stránky v rôznych súvisiacich odboroch a dokáže rýchlo reagovať a poskytovať cielené poradenstvo a zastupovanie."

 • Project Development: Energetika

  "Táto advokátska kancelária je veľmi obchodne zameraná a reaguje promptne. Chcel by som vyzdvihnúť ich silnú angažovanosť pre klienta a flexibilitu pri navrhovaní riešení šitých na mieru v zložitých energetických projektoch."

iflr2022

Slovensko 2021

M&A (Tier 4)

Project development

awards

Slovensko 2020

 • Bankovníctvo a financovanie (Tier 4)

  ‘Spoločnosť je na trhu nová, Michal Hulena, jeden z partnerov, je ale klientom známi a má dobré referencie. Medzi silné stránky tímu patrí praktický prístup, rýchle pochopenie, veľmi dobrá organizácia času a užitočné rady. Určite by som odporučil spoluprácu s partnerom Michalom Hulenou, ktorý je skutočne šikovným a skúseným právnym poradcom pri úverových transakciách.‘

  JUDr. Michal Hulena – Vysoko uznávaný

 • M&A (Tier 4)

  ‘Veľmi dobre riadený tím, dodržiava termíny a ponúka riešenia. Ich vedomosti sú tiež na vysokej úrovni. Podnikáme vo veľmi špecifickom sektore a myslím si, že sa im podarilo prispôsobiť sa našim potrebám.‘

Project development

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

 • Pon-Pia
 • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
 • +421 2 3333 8888
 • office@stentors.eu
 • Slovenská republika

PRAHA

 • Pon-Pia
 • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
 • +420 296 226 811
 • vlachova@advokatpraha.cz
 • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved