Ocenenia

LEGAL 500

Slovensko 2021

 • Bankovníctvo a financovanie (Tier 4)

  Tím pod vedením Michala Hulenu si získal silné renomé na komerčných trhoch, a to regionálne aj medzinárodne. Niektorí z najväčších správcov aktív, investičných fondov, bánk, developerov nehnuteľností a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v strednej Európe sa obracajú na tento tím so žiadosťou o radu v oblasti úverových transakcií a financovania akvizícií. Nedávne začlenenie spoločnosti do skupiny Parlex posilňuje jej medzinárodný význam a v súčasnosti už Stentors prevádzkuje aj kanceláriu v Českej republike pod vedením Petry Vlachovej.

  Zodpovedný partner: Michal Hulena

  Ďalší zodpovedný partner: Petra Vlachová

  Referencie:
  ‘Stentors sú mladý, ale ambiciózny a sústredený tím zložený zo skúsených partnerov a kvalifikovaných koncipientov. Majú vynikajúce znalosti v oblasti práva v bankovníctve a financovaní na Slovensku. ‘
  ‘Stentors sú mladý, ale ambiciózny a sústredený tím zložený zo skúsených partnerov a kvalifikovaných koncipientov. Majú vynikajúce znalosti v oblasti práva v bankovníctve a financovaní na Slovensku. ‘

 • Obchodné spoločnosti a M&A (Tier 4)

  Stentors naďalej posilňuje svoju pozíciu lokálne aj v širšom regióne strednej a východnej Európy a jeho nedávne začlenenie do skupiny Parlex posilnilo jeho medzinárodnú oporu. Tím poskytuje poradenstvo širokému spektru domácich a medzinárodných klientov v zdravotníctve, IT, automobilovom, energetickom a stavebnom priemysle v oblasti fúzií a akvizícií, odpredaja a podnikového manažmentu. Tento tým spoločne vedú Michal Hulena a Peter Neštepný.

  Zodpovední partneri: Peter Neštepný; Michal Hulena

  Referencie:
  ‘S ich prácou sme veľmi spokojní. Vyhovuje nám, že je to menšia advokátska kancelária, kde si nás skutočne ako klienta vážia a robia všetko pre to, aby v každom prípade splnili naše požiadavky. Skvelá cena a výkon.‘
  ‘Sme mimoriadne spokojní s prácou tímu Stentors, skutočne nám pomáhajú dosiahnuť náš cieľ.‘

 • Pracovné právo (Tier 3)

  Začlenenie Stentors do skupiny Parlex Group, siete 28 nezávislých európskych advokátskych spoločností, posilňuje reputáciu firmy ako poskytovateľa právnych služieb v oblasti pracovného práva pre nadnárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku. Tím rieši záležitosti týkajúce sa GDPR a prevodov TUPE po cezhraničných fúziách, ako aj citlivých sporoch a žalobách o nespravodlivé prepustenie. Do množstva prípadov je zahrnutý aj mandát všeobecného poradcu a poradcu pre zamestnávateľov v súvislosti s aktuálnymi opatreniami počas pandémie Covid-19. V čele tímu je Peter Neštepný, ktorý poskytuje poradenstvo rade MSP a medzinárodným obchodným subjektom.

  Zodpovední partneri: Peter Neštepný

  Referencie:
  ‘Profesionálny tím, ktorý je schopný pokryť rôzne právne témy vďaka odborníkom z rôznych právnych oblastí.‘
  ‘Moja kontaktná osoba, jeden z partnerov, je vždy zastihnuteľný a schopný poskytnúť potrebnú podporu. Veľmi flexibilný pri poskytovaní právneho poradenstva z rôznych oblastí a tiež pri zastupovaní alebo obrane našich záujmov počas stretnutí s protistranami.‘

 • Nehnuteľnosti a stavebné projekty (Tier 4)

  Tím Stentors pravidelne čelí výzvam v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti rozvoja priemyselných parkov a nehnuteľností, logistických transakcií a akvizícií súkromnými investormi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, či výrobcami. Tím spoločne úspešne vedú Vladimír Kordoš a Michal Hulena.

  Zodpovední partneri: Vladimír Kordoš; Michal Hulena

awards awards

Slovensko 2020

 • Bankovníctvo a financovanie (Tier 4)

  Stentors zastupuje pri financovaní transakcií veriteľov aj dlžníkov;  medzi ich klientov patria slovenské banky, leasingové spoločnosti, rôzne finančné inštitúcie, Venture Capital fondy, developerské spoločnosti a korporácie. Tím advokátov v Stentors ponúka rozsiahle skúsenosti v oblasti syndikovaného financovania a taktiež skúsenosti s projektovým financovaním. Regulačný rámec podnikania, reštrukturalizácie a leveraged financovanie sú tak isto súčasťou portfólia tohto  ‘veľmi dobre riadeného a organizovaného tímu‘. Zodpovedný partner Michal Hulena má bohaté skúsenosti so syndikovaným financovaním, projektovým financovaním, leveraged financovaním a komplexnými projektami reštrukturalizácie úverov.

  Zodpovedný partner: Michal Hulena

  Referencie:
  ‘Stentors je mladý tím, ktorý je ale veľmi kvalifikovaný a má nesmierne pozitívny a angažovaný prístup.‘
  ‘Tím je pripravený riešiť požiadavky klientov veľmi efektívne a načas.‘
  ‘Michal Hulena je veľmi skúsený a orientovaný v danej oblasti.‘
  ‘Michal Hulena je vždy veľmi slušný, ale asertívny.‘

 • Obchodné spoločnosti a M&A (Tier 5)

  Stentors poskytuje ‘podrobné, zrozumiteľné a hlavne rýchle‘ poradenstvo. ‘Veľmi dobre riadený a organizovaný tím‘, ktorý vedú Peter Neštepný a Michal Hulena, pracuje na celom rade  korporátnych mandátov, zlúčeniach a akvizíciách, a to hlavne v oblasti zdravotníctva a práva nehnuteľnosti. Tím sa venuje cezhraničným fúziám,  spoločným podnikom (JVs), reštrukturalizáciám a správe a riadeniu spoločností.

  Zodpovední partneri: Peter Neštepný; Michal Hulena

  Referencie:
  ‘Mladý ambiciózny tím, ktorý preukázal všetky požadované kvality; zameranie sa na potreby klienta, flexibilitu, odhodlanie a  rozsiahle know-how.‘
  ‘Tím nás dokázal rýchlo a veľmi kvalitne podporiť ako po stránke projektového manažmentu, tak aj pripravenou dokumentáciou.‘
  ‘Vladimír Kordoš je kedykoľvek k dispozícii , poskytuje nám dobre štruktúrované, podrobné a zrozumiteľné rady.‘

 • Pracovné právo (Tier 3)

  Medzi klientov Stentors v oblasti pracovného práva, ako napríklad v otázkach interných regulácii, rozviazaní pracovných pomerov, individuálnych aj kolektívnych pracovných vzťahov alebo v otázkach ochrany osobných údajov, patria nadnárodné korporácie pôsobiace na Slovensku ale aj slovenské spoločnosti. Peter Neštepný je klientami veľmi odporúčaný.

  Hlavný zodpovedný: Peter Neštepný

  Referencie:
  ‘Oceňujem, že odpovede Petra Neštepného vždy pokrývajú jadro problému a že je pripravený vžiť sa do pozície svojho klienta, jeho riešenia sú užitočné a uskutočniteľné.‘
  ‘Stentors tím má vynikajúce znalosti v oblasti, v ktorej podnikám, nielen v lokálnom ponímaní, ale aj v strednej Európe.‘
  ‘Peter Neštepný si veľmi rýchlo naštuduje nové zadanie a prináša efektívne riešenia.‘

 • Nehnuteľnosti a stavebné projekty (Tier 4)

  Stentors poskytuje právne poradenstvo pri stavebných projektoch, developerom, pri predaji aj akvizíciách, tak isto pri lízingoch a prenájmoch. Tím má skúsenosti aj so správou majetku a s projektami v zdravotníckom sektore.

  Zodpovední partneri: Vladimír Kordoš; Michal Hulena

  Referencie:
  ‘Rád by som zdôraznil osobný prístup, rýchle reakcie a znalosti v oblasti zdravotníctva.‘
  ‘Michal Hulena má skvelý obchodný prístup v kombinácii s dlhoročnou praxou.‘

awards awards

IFLR1000

Slovensko 2021

M&A (Tier 4)

Project development

awards awards

Slovensko 2020

 • Bankovníctvo a financovanie (Tier 4)

  ‘Spoločnosť je na trhu nová, Michal Hulena, jeden z partnerov, je ale klientom známi a má dobré referencie. Medzi silné stránky tímu patrí praktický prístup, rýchle pochopenie, veľmi dobrá organizácia času a užitočné rady. Určite by som odporučil spoluprácu s partnerom Michalom Hulenou, ktorý je skutočne šikovným a skúseným právnym poradcom pri úverových transakciách.‘

  JUDr. Michal Hulena – Vysoko uznávaný

 • M&A (Tier 4)

  ‘Veľmi dobre riadený tím, dodržiava termíny a ponúka riešenia. Ich vedomosti sú tiež na vysokej úrovni. Podnikáme vo veľmi špecifickom sektore a myslím si, že sa im podarilo prispôsobiť sa našim potrebám.‘

Project development

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

 • Pon-Pia
 • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
 • +421 2 3333 8888
 • office@stentors.eu
 • Slovenská republika

PRAHA

 • Pon-Pia
 • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
 • +420 296 226 811
 • vlachova@advokatpraha.cz
 • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved