Členstvá

logo PARLEX

Parlex Group

Stentors ako člen siete Parlex Group, združujúcej 28 stredne veľkých advokátskych kancelárií naprieč 25 krajinami v rámci Európy, Izraela, Spojených štátov a Malajzie, má možnosť okamžitého využitia kapacít právnych poradcov v týchto jurisdikciách. Našim cieľom je v rámci siete Parlex Group poskytnúť našim klientom možnosť okamžitého využitia prvotriednych právnych poradcov v cieľových krajinách s neoceniteľnou znalosťou špecifík miestneho trhu.

Členstvo prináša Stentors aj zjednodušenie pracovných procesov a zvýšenie efektivity práce na cezhraničných projektoch vďaka väzbám v Parlex Group. Výborné profesionálne a priateľské vzťahy v Parlex Group prinášajú našim klientom výhody nadnárodných advokátskych kancelárii pri zachovaní veľkej miery flexibility butiquových kancelárii a priaznivých cien za služby.

V rámci Parlex Group podporujeme možnosť pracovnej mobility pre mladých právnikov. Deje sa tak za účelom prehĺbenia spolupráce, ale aj výmeny skúseností, v čom Stentors konzultantov v najväčšej miere podporuje.

Viac informácií o nás a sieti Parlex Group nájdete na https://parlex.org.

 

 

logo ZCHFP

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

Stentors je členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky (ZCHFP), dobrovoľného združenia podnikateľských subjektov v odvetví slovenskej chémie a farmácie. Združenie reprezentuje 61 členských subjektov, v ktorých pracuje viac ako 16 000 pracovníkov. Svoju činnosť a aktivity zameriava na hájenie obchodných a podnikateľských záujmov chemického a farmaceutického priemyslu v dialógu s parlamentom a vládou, s odborovými centrálami, záujmovými skupinami, národnými a medzinárodnými vládnymi a nevládnymi organizáciami, ako aj na podporu podnikania svojich členských subjektov prostredníctvom odborného informačného servisu.

Úlohou Stentors, ako jedinej advokátskej kancelárie v rámci ZCHFP, je podpora zväzu v oblasti legislatívy, ale tak isto podpora jednotlivých členov ZCHFP, a to pri riešení akýchkoľvek právnych otázok v ich jednotlivých podnikateľských odvetviach. Informácie z odborných seminárov, kontakty v rámci zväzu a najmä praktické skúsenosti získané pri našom pôsobení s ostatnými členmi zväzu aktívne využívame aj pri poskytovaní poradenstva pre našich klientov.

Viac informácií o Zväze chemického a farmaceutického priemyslu nájdete na https://zchfp.sk.

 

 

Okrúhly stôl obstarávania

Stentors je členom platformy Okrúhly stôl obstarávania („OSO“), ktorá združuje inštitúcie verejnej správy, právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby, zaoberajúce sa firemným nákupom a verejným obstarávaním.

Stentors a ďalšie členské inštitúcie spája spoločný záujem na rozvoji profesionality a odbornosti v oblasti firemného nákupu a verejného obstarávania, čo je aj jedným zo základných cieľov združenia, zakotvených v jeho stanovách.

Členstvo nám prináša možnosť kvalitného vzdelávania našich právnych konzultantov s garanciou profesionality a odbornosti v oblasti verejného obstarávania, rovnako aj pravidelné stretnutia s odborníkmi a špecialistami, či možnosť výmeny skúseností a príležitosť podieľať sa na legislatívnom procese.

Viac informácií o OSO nájdete na https://www.okruhlystol.sk.

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved