Stentors advokátska kancelária s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 757 184, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, Vl. č.: 128747/B (t.č.: +421 908 745 471, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.), a to na účel výkonu advokácie podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Advokáti spoločnosti Stentors advokátska kancelária s.r.o. sú zapísaní v Slovenskej advokátskej komore (www.sak.sk), ktorá ako samosprávna stavovská organizácia združuje advokátov vykonávajúcich advokáciu v mene a na účet spoločnosti s ručením obmedzeným. Stentors advokátska kancelária s.r.o. je registrovaná pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH: SK2120769409) a zároveň poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone advokácie do výšky 5.000.000,- EUR u poisťovateľa: Starr International (Europe) Ltd , so sídlom 30 Fenchurch Avenue, Londýn EC3M 5 AD, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, registračné číslo: 09654797.

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved