Články

Jan 14, 2019

Čo je kryptomena a akú právnu povahu má?

Kryptomeny predstavujú úplne novú a jedinečnú hodnotu, s existenciou ktorej sa momentálne snažia vysporiadať nielen jednotlivci, ale aj podnikatelia. Z doterajších štatistík…
Dec 14, 2018

Zmeškanie 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie nebude vždy dôvodom na odstúpenie pre spotrebiteľa

Pravidlo, že každá reklamácia zo strany spotrebiteľa musí byť vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, je notoricky známe. Táto lehota…
Oct 31, 2018

JUDr. Lenka Katríková pre Biznisklub.sk: Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady

JUDr. Lenka Katríková poskytuje pravidelne svoje odborné rady periodiku Biznisklub.sk, tentokrát sa venuje téme reklamačných poriadkov a zodpovednosti za vady. Lenka vo…
Oct 10, 2018

Registrácia konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Radi by sme Vás informovali o nedávnom významnom vývoji legislatívy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v Slovenskej republike. V tejto…
Sep 28, 2018

Novela Katastrálneho zákona

Dňa 1.10.2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam…
Sep 20, 2018

Slovensko zákonom proti byrokracii znižuje administratívnu záťaž

Od 1. Septembra 2018 vstúpil do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej…
Sep 14, 2018

Zmeny v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu

Dňa 01.01.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 170/2018 Z.z., o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o…
Sep 10, 2018

JUDr. Lenka Katríková pre Biznisklub.sk: Čo má obsahovať pracovná zmluva?

Periodiku Biznisklub.sk poskytla JUDr. Lenka Katríková, advokátka Stentors advokátskej kancelárie, odborné rady týkajúce sa pracovných zmlúv, ako základu správneho nastavenia práv a …
Aug 08, 2018

Čo sa zmenilo od 1.8.2018 v zákone o odpadoch?

Neviete? Nevadí, pretože my poznáme odpoveď. Zákon č. 208/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch (č. 79/2015 Z.…

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved