Články

Jun 26, 2019

Nové povinnosti zamestnávateľov podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Dňa 1. marca 2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení…
Jun 21, 2019

Bude dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti účinnejší? Časť II: Pripravovaná novela Trestného zákona

V predchádzajúcej časti sme sa venovali problematike výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v tejto časti sa budeme venovať pripravovanej novele Trestného…
Jun 14, 2019

Bude dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti účinnejší?

Prípady, keď nebola pacientom správne poskytnutá zdravotná starostlivosť, nie sú ojedinelé a často sa nevyhnú ani pozornosti médií. Zanedbanie zdravotnej starostlivosti môže…
Mar 28, 2019

Novela zákona o cestnej doprave: Digitálne platformy a zdieľaná ekonomika v doprave

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 06.12.2018 zákon č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z.…
Mar 26, 2019

Ako legálne monitorovať zamestnancov?

Monitorovanie zamestnancov sa v súčasnosti čoraz viac objavuje v pracovnoprávnej sfére ako dôležitý prvok kontroly zamestnancov, a to aj z dôvodu enormne…
Mar 12, 2019

Exekúcie verzus dohody o zrážkach zo mzdy

Mnoho zamestnávateľov musí v dôsledku splatných peňažných záväzkov zamestnanca vykonávať zo zamestnancovej mzdy zrážky a takto zrazenú časť mzdy odviesť zamestnancovmu veriteľovi.…
Feb 17, 2019

Novinky v oblasti ochranných známok

Majiteľov ochranných známok a osoby, ktoré majú záujem registrovať ochrannú známku upozorňujeme, že dňa 14.01.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 506/2009 Z.…
Jan 14, 2019

Zákaz uložiť zamestnancovi povinnosť mlčanlivosti o pracovných podmienkach

Dňa 01.01.2019 nadobudla účinnosť novela č. 376/2018 Z.z., ktorou zákonodarca okrem iného doplnil do znenia Zákonníka práce nové ustanovenie § 13 ods.…
Jan 14, 2019

Nová povinnosť zamestnávateľa nahlasovať voľné pracovné miesta

Odo dňa 01.01.2019 sú zamestnávatelia povinní v prípade, ak majú voľné pracovné miesto, dané pracovné miesto nahlásiť úradu práce, sociálnych vecí a…

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved