Články

Novela zákona o obnoviteľných zdrojoch energie má uľahčiť pripájanie lokálnych zdrojov

Napísal(a) Mgr. Erik Schváb

Od 1. apríla 2022 je účinná novela zákona č. 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od ktorej sa očakáva jednoduchšie pripájanie lokálnych zdrojov do distribučnej sústavy.

Podľa Ministerstva hospodárstva SR je cieľom novely podporiť rozsiahly, ale kontrolovaný, rozvoj lokálnych zdrojov z obnoviteľných zdrojov energie, ktoré si budú môcť inštalovať všetky kategórie odberateľov vrátane domácností až do výšky maximálnej rezervovanej kapacity ich odberných miest a využívať ich predovšetkým na účely vlastnej spotreby.

Novela má takisto zabezpečiť možnosť dodávky prebytočnej elektriny do sústavy, pričom výrobcovia budú oslobodení od úhrady tarify za prevádzkovanie systému až do 1 000 MWh vyrobenej a spotrebovanej elektriny ročne. Návrh zákona odstraňuje doterajší limit inštalovaného výkonu lokálnych zdrojov vo výške 500 kW, ako aj ďalší doterajší limit 10 % inštalovaného výkonu lokálneho zdroja pre dodávku prebytočnej elektriny vyrobenej lokálnym zdrojom do sústavy. Koncový odberateľ elektriny tak môže dosiahnuť výraznú úsporu nielen na spotrebovanej elektrine, ale aj na regulačných poplatkoch.

Rozvoj lokálnych zdrojov by mohol podporiť decentralizáciu energetiky a prispieť tak väčšej sebestačnosti slovenských odberateľov elektriny znížením dopytu po elektrine vyrobenej z klasických zdrojov. Novelou sa odstránila iba zákonná prekážka pre pripájanie lokálnych zdrojov, avšak reálne pripojenie bude závisieť aj na technických možnostiach distribučnej sústavy a bude limitovaná do výšky maximálnej rezervovanej kapacity odberného miesta. 

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved