Pro Bono

V Stentors veríme, že nám naše povolanie ponúka možnosť využiť naše know-how v prospech komunity, v ktorej žijeme. Venujeme preto veľkú časť našich aktivít práci pre komunitu a mimo firemného dobrovoľníctva nabádame našich zamestnancov aj k osobnej angažovanosti v občianskej spoločnosti a dobrovoľníctve. Náš profesionálny a osobný rozvoj spájame s rozvojom spoločnosti a so spoluzodpovednosťou za blaho spoločnosti.

Vladimír Kordoš, zakladajúci partner Stentors advokátskej kancelárie dlhodobo aktívne spolupracuje s Nadáciou Pontis, ktorá v rámci programu Advokáti Pro Bono spája právnické firmy a neziskové organizácie a zabezpečuje pro bono právne služby pre neziskové organizácie. Okrem iného sme v rámci tohto programu a jeho online poradne poskytli právne poradenstvo pri príprave nájomnej zmluvy občianskemu združeniu Radostná práca, o. z., ďalej sme združeniu Pražská kaviareň z.s. v rámci programu Advokáti Pro Bono pomohli pri formulácii návrhu novely volebného zákona, ktorý by rozšíril možnosť hlasovania poštou pre Slovákov žujúcich v zahraničí, tak isto sme v rámci tohto programu Pražskej kaviarni poskytli právne poradenstvo v aspektoch výberu členského a možností podnikania občianskeho združenia, ktoré prevádzkuje lezeckú stenu. Dlhodobo podporujeme občianske združenie NEMO, ktorého cieľom je podpora a rozvoj vzdelávania, športu a vedy na základných školách a rozvoj miestnych komunít. Sme tiež súčasťou Letnej školy právnických zručností, ktorá sa koná každoročne na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Zodpovedný advokát

 

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

Advokát & Partner

kordos@stentors.eu

+ 421 905 838 337

Najnovšie príspevky

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved