Obchodné spoločnosti a M&A

Jednou z nosných oblastí poskytovania našich právnych služieb je právo obchodných spoločností a M&A (zlúčenia a akvizície). Oblasť bankového práva a financovania zahŕňa najmä reguláciu bankovníctva, platobných inštitúcii, poisťovníctva a leasingových spoločností vrátane operácii na kapitálových trhoch. Podstatnou časťou práce pri transakciách z tejto oblasti je príprava a negociácia úverovej a zabezpečovacej dokumentácie, vrátane LMA štandardu, ktorý je v súčasnosti akceptovaný a preferovaný vo väčšine jurisdikcií nie len v Spojenom kráľovstve. Nemenej dôležitou časťou financovania je zabezpečenie pohľadávok veriteľa v rámci zmluvného vzťahu a tvorí záruku splatenia jeho pohľadávok. Do tejto časti expertízy sa zahŕňa aj regulačný rámec podnikania bánk, poisťovní, platobných a kapitálových trhov.

Špecifikácia:

 • obchodné spoločnosti
 • corporate governance
 • zlúčenia, splynutia, rozdelenia a akvizície
 • cezhraničné transakcie a vklady podnikov
 • spoločné podniky (JVs), akcionárske dohody (SHAs)
 • reštrukturalizácie spoločností
 • hospodárska súťaž a nekalá súťaž

Skúsenosti advokátov kancelárie:

 • poradenstvo investičnému fondu pri akvizícii spoločnosti podnikajúcej v odpadovom hospodárstve a prevádzkujúcej spaľovňu s kogeneračnou jednotkou
 • poradenstvo pre finančnú inštitúciu pri financovaní troch solárnych elektrární v Slovenskej republike vrátane regulačného rámca pre obnoviteľnú energiu a výkupných sadzieb v Slovenskej republike
 • poradenstvo pre medzinárodného vydavateľa kreditných kariet v prípade cezhraničného zlúčenia, v ktorom prevádzajúca spoločnosť bola českým subjektom
 • poradenstvo pre medzinárodnú produkčnú spoločnosť pri dvoch cezhraničných fúziách, v ktorých prevádzajúcimi spoločnosťami boli rakúske a maďarské subjekty
 • poradenstvo slovenskej poisťovni, ktorá je lídrom na trhu životného poistenia a jej akcionárom pri jej cezhraničnom zlúčení do írskej poisťovne, pričom transakcia obnášala aj založenie organizačnej zložky nástupníckej írskej poisťovne za účelom zachovania kontinuity a prevádzky poistných služieb na Slovensku
 • poradenstvo pre významnú nemeckú obchodnú spoločnosť pôsobiacu v automobilovom priemysle pri cezhraničnom zlúčení jej slovenskej slovenskej dcérskej spoločnosti do jej nemeckej materskej spoločnosti
 • poradenstvo maloobchodnému reťazcu pri reštrukturalizácii skupiny
 • poradenstvo slovenskej spoločnosti s dcérskymi spoločnosťami v strednej a východnej Európe pri globálnej reštrukturalizácii skupiny a jej aktivít
 • právne poradenstvo pre popredného celosvetového výrobcu a dodávateľa monitorovacích a informačných systémov pôsobiaceho v 54 krajinách, a to pri „odchode“ spoločníka a konateľa zo spoločnosti vrátane úpravy súvisiacich otázok zahrňujúc aj otázky koncentrácie podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže

Zodpovední advokáti

 

JUDr. Michal Hulena

Advokát & Partner

hulena@stentors.eu

+ 421 903 130 004

Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

Advokát & Partner

kordos@stentors.eu

+ 421 905 838 337

 

 

Najnovšie príspevky

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

 • Pon-Pia
 • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
 • +421 2 3333 8888
 • office@stentors.eu
 • Slovenská republika

PRAHA

 • Pon-Pia
 • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
 • +420 296 226 811
 • vlachova@advokatpraha.cz
 • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved