Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

Advokát & Partner

Právne zameranie:

 

Vladimír Kordoš je jedným zo zakladajúcich partnerov advokátskej kancelárie Stentors v Bratislave. Vladimír má viac ako dvanásťročné skúsenosti v právnej praxi, pričom od roku 2012 pôsobil na partnerskej pozícii v medzinárodných advokátskych kanceláriách. Právnické vzdelanie ukončil na Univerzite Komenského v Bratislave a v štúdiu pokračoval na Tilburg University, Holandsko. Vladimír hovorí plynule slovenským, českým a anglickým jazykom.

Vladimír Kordoš zastupuje medzinárodných a slovenských klientov v oblasti práva nehnuteľností, fúzii a akvizícii a konkurzného práva. Okrem toho sa zameriava na právo obchodných spoločností, verejné obstarávanie a problematiku compliance a arbitráží. Je členom európskej organizácie INSOL Europe, ktorá združuje špecialistov venujúcich sa problematike reštrukturalizácii, insolvencie a konkurzov. Je taktiež zapísaný ako rozhodca Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory a vo Viedenskom medzinárodnom rozhodcovskom centre.

Má výborné negociačné zručnosti a schopnosti vedenia tímu. Klienti oceňujú jeho individuálny prístup a citlivosť voči ich špecifickým požiadavkám.

 

Vladimír Kordoš je kedykoľvek k dispozícii, poskytuje nám dobre štrukturované, podrobné a zrozumiteľné rady.

Legal 500, Commercial, Corporate and M&A (2020)

 

Spolupracujeme najmä s Vladimírom Kordošom. Vladimír reaguje na naše e-maily okamžite, jasne a stručne.

Legal 500, Obchodné spoločnosti a M&A (2022)

 

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved