JUDr. Lenka Tomanová, LL.M.

Advokát

 Právne zameranie:

 

Lenka Tomanová je senior advokátkou v advokátskej kancelárii Stentors v Bratislave. Lenka pôsobí v oblasti advokácie viac ako deväť rokov. Štátnu magisterskú skúšku z Európskeho práva zložila v anglickom jazyku a svoje právne vedomosti prehlbuje aj naďalej, o čom svedčí nielen jej účasť na viacerých prestížnych kurzoch so zameraním na rôzne odvetvia práva. Lenka absolvovala advokátske skúšky v roku 2014 a stala sa partnerkou advokátskej kancelárie sídliacej v Bratislave, v mene ktorej vykonávala advokáciu až do roku 2018.    

Lenka sa v súčasnosti zameriava na projekty v oblasti IT  a inovácií (business inteligence, data analytics, cryptocurrency, blockchain etc.). Lenka v tejto sfére využíva svoje dlhodobé skúsenosti v oblasti práva duševného vlastníctva a obchodného práva. Lenka sa priebežne vzdeláva v oblasti technológii a kybernetickej bezpečnosti, pričom záverečnú prácu v programe LL.M. venovala téme právnych aspektov kryptomien. Lenka aktívne sleduje rozvoj inovácií nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a zúčastňuje sa konferencií, seminárov a podujatí zameraných na technológie. Jej ďalšou špecializáciou je pracovné právo a právo ochrany osobných údajov.

Lenkinou devízou je najmä poskytovanie detailných právnych analýz a stanovísk, a to z rôznych právnych oblastí, pričom pri poskytovaní právnych služieb úzko spolupracuje s advokátskymi kanceláriami z rôznych štátov Európskej únie, vďaka čomu je plne spôsobilá poskytnúť klientom komplexný cezhraničný právny servis. Vzhľadom na jej zameranie taktiež priebežne poskytuje právny náhľad na aktuálne legislatívne a právne otázky, ktoré sú publikované vo viacerých médiách. Nakoľko Lenka viac ako tri roky viedla advokátsku kanceláriu z titulu jej partnerstva, jej skúsenosti z tejto oblasti sú prispením najmä pri vedení kolektívu a organizovaní komplikovaných a komplexných projektov. Lenkina svedomitosť a zmysel pre detail sú neoceniteľným prínosom v tíme advokátskej kancelárie Stentors.

 

S Lenkinou prácou a pomocou sme veľmi spokojní. Je efektívna, starostlivá, rýchla a veľmi zodpovedná. Čokoľvek sľúbila, to aj splnila. Určite ju budeme odporúčať. Veľké šťastie, že sme ju mali za právničku.“

Legal 500, Pracovné právo (2022)

 

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved