Mgr. Erik Schváb

Advokát

Právne zameranie:

 

Erik Schváb je advokátom v advokátskej kancelárii Stentors, kde predtým pôsobil aj ako koncipient. Venuje sa najmä oblasti súkromného práva so zameraním na právo nehnuteľností, oblasť fúzií a akvizícií, právo obchodných spoločností, obchodné záväzkové, ako i občianske záväzkové vzťahy.

Erik získal právnické vzdelanie na fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V roku 2014 absolvoval výmenný program Erasmus na University of Eastern Finland, kde sa venoval aj medzinárodnému právu a právu Európskej únie.

Je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. Hovorí slovenským a anglickým jazykom, má komunikačnú znalosť maďarčiny.

Erik bol v poslednom období súčasťou niekoľkých tímov podieľajúcich sa na akvizičných projektoch našich klientov najmä v oblasti nehnuteľností. Okrem toho, Erik rieši aj bežnú agendu medzinárodných a slovenských developerov, pričom sa venuje aj právu energetiky a regulácie alternatívnych investičných fondov.

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved