Mgr. Erik Schváb

Advokátsky koncipient

 Právne zameranie:

 

Erik Schváb študoval na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde v roku 2016 získal titul magistra práv. Erik sa počas študijného pobytu na University of Eastern Finland venoval aj medzinárodnému právu a právu Európskej únie. Je zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov vedeným Slovenskou advokátskou komorou a od apríla 2018 je členom tímu advokátskej kancelárie Stentors v Bratislave. Hovorí slovensky, anglicky a maďarsky.

Erikove právne skúsenosti zahŕňajú prácu v advokácii na rôznych projektoch v oblasti práva nehnuteľností, stavebného práva a fúzii a akvizícii. Erik poskytuje domácim aj zahraničným klientom poradenstvo aj vo všeobecnej korporátnej a obchodnej agende, zúčastňuje sa na rozsiahlych projektoch právnych due diligence.

 

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved