Mgr. Peter Neštepný

Advokát & Partner

Právne zameranie:

 

Po práci vo významnej slovenskej advokátskej kancelárii a viac ako desaťročnom vedení samostatnej advokátskej kancelárie zameranej na poradenstvo nadnárodným obchodným spoločnostiam pôsobiacom na území Slovenskej republiky a v regióne CEE, sa Peter Neštepný stal jedným zo zakladajúcich partnerov advokátskej kancelárie Stentors v Bratislave. Právnické vzdelanie absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave a advokátske skúšky zložil v roku 2003. Peter hovorí plynule slovenským, českým a anglickým jazykom.

Peter má rozsiahle skúsenosti z viacerých právnych oblastí, s ktorými sa klienti stretávajú počas svojej podnikateľskej činnosti – či už ide o projekty na zelenej lúke alebo akvizície obchodných spoločností, starostlivosť o ich dodávateľsko-odberateľské vzťahy, vrátane verejných obstarávaní, alebo interné spravovanie spoločností, a to tak vo vzťahu k zahraničným materským spoločnostiam, ako aj ich vlastným zamestnancom. Samozrejmosťou je aj zastupovanie klientov v právnych sporoch.

Peter je klientmi oceňovaný pre aktívny prístup a schopnosť pripraviť a implementovať najvhodnejšie riešenia otázok a problémov, s ktorými sa klienti stretávajú pri ich každodennej podnikateľskej praxi ako aj pri komplexných akvizíciách a vnútorných reštrukturalizáciách spoločností presahujúcich hranice Slovenska.

 

Oceňujem, že odpovede Petra Neštepného vždy pokrývajú jadro problému a že je pripravený vžiť sa do pozície svojho klienta, jeho riešenia sú užitočné a uskutočniteľné.

Legal 500, Employment (2020)

 

Peter Neštepný si veľmi rýchlo naštuduje nové zadanie a prináša efektívne riešenia.

Legal 500, Employment (2020)

 

Pán Neštepný je vždy zastihnuteľný a schopný poskytnúť potrebnú podporu. Veľmi flexibilný pri poskytovaní právneho poradenstva z rôznych oblastí a tiež pri zastupovaní alebo obrane našich záujmov počas stretnutí s protistranami.

Legal 500, Employment (2021)

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved