Články

Na koho sa vzťahujú výnimky zo zákazu vstupu na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa v zmysle najnovších vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR?

Napísal(a) Simona Kubišová

Z dôvodu zabezpečenia ochrany života a zdravia a zamedzeniu nekontrolovateľného šírenia ochorenia COVID-19 prijal Úrad verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 9.11.2020 05:00 hod. do 15.11.2020 01:00 hod. ďalšie opatrenia súvisiace s obmedzením pohybu osôb.

Keďže sa každú chvíľu prijímajú nové proti pandemické opatrenia, poprípade sa menia už tie prijaté, čo samozrejme vzhľadom na účel ich zavádzania nemáme nikomu za zlé, ale môže to byť mätúce, práve preto sme sa Vám týmto článkom rozhodili priblížiť zoznam určitých skupín osôb, na ktoré sa vzťahujú výnimky zo zákazu vstupu na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa.

 1. V tzv. „zelených okresoch“ sa obmedzenie nevzťahuje na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaného v dňoch od 29. októbra do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.
 2. V tzv. „červených okresoch“ sa obmedzenie nevzťahuje na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaného v dňoch od 7. novembra do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným od 6. novembra do 8. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.
 3. Výber ďalších skupín osôb, na ktoré sa vzťahuje výnimka (uvedené sa vzťahuje rovnako na zelený, ako aj na červený okres):
 • obmedzenie sa nevzťahuje na osobu,  ktorá  sa  preukáže  potvrdením  o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR vykonaným v období od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020,
 • obmedzenie sa nevzťahuje na osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • obmedzenie sa nevzťahuje na osobu, ktorá  sa  preukáže,  že  jej  bolo  diagnostikované  ochorenie  COVID-19  v  období  od  1.  augusta  2020  do 23. októbra 2020,
 • obmedzenie sa nevzťahuje na osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • obmedzenie sa nevzťahuje na osobu, ktorá  mala  počas  7. novembra  a  8.  novembra  2020  nariadenú  izoláciu  v domácom  prostredí  regionálnym úradom  verejného  zdravotníctva  alebo  nariadenú  pracovnú  neschopnosť  z  dôvodu  karantény  svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19 a ďalšie.

  Výpočet uvedených výnimiek však nie je taxatívny, účelom bolo sprehľadniť najviac nejasné a problematické výnimky.

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

 • Pon-Pia
 • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
 • +421 2 3333 8888
 • office@stentors.eu
 • Slovenská republika

PRAHA

 • Pon-Pia
 • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
 • +420 296 226 811
 • vlachova@advokatpraha.cz
 • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved