JUDr. Ľudmila Jurčová

Advokát

 Právne zameranie:

 

Ľudmila je senior advokátkou spoločnosti Stentors. Už viac ako trinásť rokov je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. V roku 2005 získala právnický titul na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2006 získala titul JUDr. vykonaním rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2016 úspešne absolvovala správcovskú skúšku a je zapísaná ako správkyňa konkurznej podstaty v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Počas svojej predchádzajúcej právnej praxe a aj v súčasnosti poskytuje právne služby významným klientom v oblasti energetiky, dopravy, poisťovníctva, veľkoobchodu, stavebníctva, vymáhania pohľadávok a správy pohľadávok. Medzi jej významných klientov patria subjekty pôsobiace v oblasti energetiky, poisťovníctva a poskytovania úverov, ako aj individuálni klienti. Pre obchodné spoločnosti, ako sú poisťovne, banky a iné investičné spoločnosti, poskytuje služby zamerané najmä na vypracovanie právnych analýz, stanovísk a aktuálnych právnych rozborov súvisiacich s prijatými alebo pripravovanými zmenami právnych predpisov. Poskytuje tiež poradenstvo v oblasti reštrukturalizácie spoločností. Pre svojich klientov zabezpečuje efektívne vymáhanie pohľadávok vo všetkých fázach konania.

Klienti oceňujú jej komunikatívnosť, vyjednávacie schopnosti, spoľahlivosť a rýchlosť.

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved