JUDr. Lenka Katríková, LL.M.

Advokát

 Právne zameranie:

 

Lenka Katríková je senior advokátkou v advokátskej kancelárii Stentors v Bratislave. Lenka pôsobí v oblasti advokácie viac ako deväť rokov. Štátnu magisterskú skúšku z Európskeho práva zložila v anglickom jazyku a svoje právne vedomosti prehlbuje aj naďalej, o čom svedčí nielen jej účasť na viacerých prestížnych kurzoch so zameraním na rôzne odvetvia práva. Lenka absolvovala advokátske skúšky v roku 2014 a stala sa partnerkou advokátskej kancelárie sídliacej v Bratislave, v mene ktorej vykonávala advokáciu až do roku 2018.    

Lenka sa v súčasnosti zameriava na projekty v oblasti IT  a inovácií (business inteligence, data analytics, cryptocurrency, blockchain etc.). Lenka v tejto sfére využíva svoje dlhodobé skúsenosti v oblasti práva duševného vlastníctva a obchodného práva. Lenka sa priebežne vzdeláva v oblasti technológii a kybernetickej bezpečnosti, pričom záverečnú prácu v programe LL.M. venovala téme právnych aspektov kryptomien. Lenka aktívne sleduje rozvoj inovácií nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a zúčastňuje sa konferencií, seminárov a podujatí zameraných na technológie. Jej ďalšou špecializáciou je pracovné právo a právo ochrany osobných údajov.

Lenkinou devízou je najmä poskytovanie detailných právnych analýz a stanovísk, a to z rôznych právnych oblastí, pričom pri poskytovaní právnych služieb úzko spolupracuje s advokátskymi kanceláriami z rôznych štátov Európskej únie, vďaka čomu je plne spôsobilá poskytnúť klientom komplexný cezhraničný právny servis. Vzhľadom na jej zameranie taktiež priebežne poskytuje právny náhľad na aktuálne legislatívne a právne otázky, ktoré sú publikované vo viacerých médiách. Nakoľko Lenka viac ako tri roky viedla advokátsku kanceláriu z titulu jej partnerstva, jej skúsenosti z tejto oblasti sú prispením najmä pri vedení kolektívu a organizovaní komplikovaných a komplexných projektov. Lenkina svedomitosť a zmysel pre detail sú neoceniteľným prínosom v tíme advokátskej kancelárie Stentors.

 

Kariéra v STENTORS?

INFO

Stentors advokátska kancelária s.r.o.
IČO: 51757184
IČ DPH: SK2120769409
Obchodný register Okr. súdu BA I
Oddiel: Sro
Vložka číslo:  128747/B

 

Podmienky ochrany súkromia

Informačná povinnosť

Kontakt

Stentors 2018 © All Rights Reserved