Články

Oct 31, 2018

JUDr. Lenka Katríková pre Biznisklub.sk: Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady

JUDr. Lenka Katríková poskytuje pravidelne svoje odborné rady periodiku Biznisklub.sk, tentokrát sa venuje téme reklamačných poriadkov a zodpovednosti za vady. Lenka vo…
Oct 10, 2018

Registrácia konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Radi by sme Vás informovali o nedávnom významnom vývoji legislatívy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v Slovenskej republike. V tejto…
Sep 28, 2018

Novela Katastrálneho zákona

Dňa 1.10.2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam…
Sep 20, 2018

Slovensko zákonom proti byrokracii znižuje administratívnu záťaž

Od 1. Septembra 2018 vstúpil do účinnosti zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej…
Sep 14, 2018

Zmeny v oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu

Dňa 01.01.2019 nadobúda účinnosť zákon č. 170/2018 Z.z., o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o…
Sep 10, 2018

JUDr. Lenka Katríková pre Biznisklub.sk: Čo má obsahovať pracovná zmluva?

Periodiku Biznisklub.sk poskytla JUDr. Lenka Katríková, advokátka Stentors advokátskej kancelárie, odborné rady týkajúce sa pracovných zmlúv, ako základu správneho nastavenia práv a …
Aug 08, 2018

Čo sa zmenilo od 1.8.2018 v zákone o odpadoch?

Neviete? Nevadí, pretože my poznáme odpoveď. Zákon č. 208/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch (č. 79/2015 Z.…
Jun 29, 2018

Novinky v oblasti prevádzkovania nabíjacích staníc

Dňa 1. júla 2018 nadobudne účinnosť novela zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej…
Jun 21, 2018

Piata novela zákona o odpadoch

Ministerstvo životného prostredia vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a …

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved