Články

Jun 14, 2019

Bude dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti účinnejší?

Prípady, keď nebola pacientom správne poskytnutá zdravotná starostlivosť, nie sú ojedinelé a často sa nevyhnú ani pozornosti médií. Zanedbanie zdravotnej starostlivosti môže…
Mar 28, 2019

Novela zákona o cestnej doprave: Digitálne platformy a zdieľaná ekonomika v doprave

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 06.12.2018 zákon č. 9/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z.…
Mar 26, 2019

Ako legálne monitorovať zamestnancov?

Monitorovanie zamestnancov sa v súčasnosti čoraz viac objavuje v pracovnoprávnej sfére ako dôležitý prvok kontroly zamestnancov, a to aj z dôvodu enormne…
Mar 12, 2019

Exekúcie verzus dohody o zrážkach zo mzdy

Mnoho zamestnávateľov musí v dôsledku splatných peňažných záväzkov zamestnanca vykonávať zo zamestnancovej mzdy zrážky a takto zrazenú časť mzdy odviesť zamestnancovmu veriteľovi.…
Feb 17, 2019

Novinky v oblasti ochranných známok

Majiteľov ochranných známok a osoby, ktoré majú záujem registrovať ochrannú známku upozorňujeme, že dňa 14.01.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 506/2009 Z.…
Jan 14, 2019

Zákaz uložiť zamestnancovi povinnosť mlčanlivosti o pracovných podmienkach

Dňa 01.01.2019 nadobudla účinnosť novela č. 376/2018 Z.z., ktorou zákonodarca okrem iného doplnil do znenia Zákonníka práce nové ustanovenie § 13 ods.…
Jan 14, 2019

Nová povinnosť zamestnávateľa nahlasovať voľné pracovné miesta

Odo dňa 01.01.2019 sú zamestnávatelia povinní v prípade, ak majú voľné pracovné miesto, dané pracovné miesto nahlásiť úradu práce, sociálnych vecí a…
Jan 14, 2019

Čo je kryptomena a akú právnu povahu má?

Kryptomeny predstavujú úplne novú a jedinečnú hodnotu, s existenciou ktorej sa momentálne snažia vysporiadať nielen jednotlivci, ale aj podnikatelia. Z doterajších štatistík…
Dec 14, 2018

Zmeškanie 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie nebude vždy dôvodom na odstúpenie pre spotrebiteľa

Pravidlo, že každá reklamácia zo strany spotrebiteľa musí byť vybavená najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, je notoricky známe. Táto lehota…

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved