Články

Apr 03, 2020

Vplyv výnimočného stavu na zdravotníctvo

Najnovšie opatrenia v dôsledku šírenia choroby COVID 19 sa dotýkajú aj zdravotníctva, distribúcie vybraných výrobkov a hlavne zákona o liekoch. Došlo k…
Apr 01, 2020

Plánované zmeny v Zákonníku práce súvisiace s výnimočným stavom

V priebehu včerajšieho dňa (31.03.2020) vláda SR schválila novelu Zákonníka práce (a iných pracovno-právnych, resp. súvisiacich predpisov), ktorá by mala byť v …
Mar 24, 2020

Finančné prostriedky na preklenutie nepriaznivej situácie COVID-19

ECB zareagovala rýchlo oznámením ďalšieho kvantitatívneho uvoľňovania monetárnej politiky prostredníctvom programu PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) vo výške 750 miliárd EUR, aby…
Mar 19, 2020

Aké opatrenia by mal podnikateľ prijať na odvrátenie krízy?

Globálne šírenie koronavírusu COVID 19 si vyžiadalo potrebu prijať zo strany štátu viacero zásadných opatrení, ktoré na jednej strane nepochybne obmedzia šírenie…
Mar 10, 2020

Koronavírus (COVID 19) – praktické otázky z pracovného práva

V súvislosti s našim predchádzajúcim článkom o možných dopadoch koronavírusu na pracovnoprávne vzťahy v Slovenskej republike sme od našich klientov dostali niekoľko…
Mar 04, 2020

Ako správne dojednať konkurenčnú doložku v obchodnej zmluve?

Čoraz aktuálnejšou témou, s ktorou sa v praxi stretávame, je dojednávanie konkurenčných doložiek v rôznych typoch zmlúv. Právna úprava konkurenčných doložiek v …
Mar 03, 2020

Možné dopady koronavírusu na pracovnoprávne vzťahy v Slovenskej republike

Dopady koronavírusu (COVID-19) na zdravotný stav takmer všetci poznáme, prípadne sme o nich v poslednej dobe veľa počuli. Článkom nechceme v žiadnom…
Feb 03, 2020

Predávate elektronické knihy? Súdny dvor EÚ konečne rozhodol

Dlho očakávané rozhodnutie Súdneho dvora EÚ týkajúce sa podmienok predaja elektronických kníh (e-bookov) verejnosti bolo konečne prijaté 19. decembra 2019. Vzhľadom na…
Jan 20, 2020

Novinky v oblasti pracovno-právnych vzťahov

V uplynulom roku zákonodarca prijal viaceré zmeny, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2020 zavádzajú určité novinky v oblasti pracovno-právnych vzťahov. Niektoré…

Kariéra v STENTORS?

BRATISLAVA

  • Pon-Pia
  • Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava
  • +421 2 3333 8888
  • office@stentors.eu
  • Slovenská republika

PRAHA

  • Pon-Pia
  • Myšák Gallery Vodičkova 710/31, 110 00 Praha
  • +420 296 226 811
  • vlachova@advokatpraha.cz
  • Česká republika
Stentors 2018 © All Rights Reserved